810 Car Phone - Sända ett visitkort

background image

Sända ett visitkort

Du kan vidarebefordra ett mottaget visitkort till en kompatibel
telefon med hjälp av Bluetooth-teknik om telefonen har stöd
för detta eller till någon annan handhållen enhet som har stöd
för vCard-standarden via textmeddelandetjänsten.

Välj alternativet

Vidarebefordra

för det mottagna vistikortet.

Om du dessutom själv vill spara vistikortet, välj

Spara och

vidarebefordra

.

Om du vill skicka ett visitkort via Bluetooth-teknik, välj
alternativet

Via Bluetooth

. Om du vill skicka ett visitkort som

ett textmeddelande, välj

Via SMS

.