810 Car Phone - Display XDW-1R (Pos. 2)

background image

Display XDW-1R (Pos. 2)

Displayen ska fästas på instrumentbrädan eller på en annan
plats i kupén där den är väl synlig för användaren men inte
minskar möjligheterna att kontrollera eller använda bilen.
Om du har frågor om installationen av biltelefonen, kontakta
serviceteknikern som gärna ger dig råd om bästa placering av
displayen i kupén. Vissa monteringssystem kräver inte borrhål.

Kom ihåg att all utrustning måste monteras så att den inte
påverkar bilens funktion.