810 Car Phone - Mikrofon HFM-8 (Pos. 5)

background image

P-2 (Pos. 5)

Montera handsfree-mikrofonen cirka 30 cm från användarens
huvud. Den ska peka mot användarens mun. Erfarenheten
visar att den bästa placeringen antingen är nära den inre
backspegeln eller till vänster om solskyddet. Kontrollera att
mikrofonen inte påverkar kontrollen eller bilens funktion.
Vi rekommenderar att du placerar mikrofonen minst 1 meter
från biltelefonens högtalare för att undvika rundgång.

Montera mikrofonen på ett sådant sätt att den inte utsätts för
fläktarnas luftströmmar. Dra inte mikrofonkabeln i värme-,
ventilations- eller AC-systemet. Använd den medföljande
dubbelhäftande tejpen när du ska fästa mikrofonen eftersom
tejpen hindrar att ljud från bilens kaross förs in i kupén.

När du tar emot ett inkommande samtal eller ringer ett
utgående, stänger systemet automatiskt av ljudet på din
bilradio och samtalet kopplas över till biltelefonens högtalare.

background image

Ljudinställningar

54

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.