810 Car Phone - Radioenhet TFE-4R (Pos. 1)

background image

Radioenhet TFE-4R (Pos. 1)

Vi rekommenderar att radioenheten TFE-4R monteras på en
diskret plats i kupén. Kontrollera emellertid att enheten
installeras så att SIM-kortet är lättåtkomligt vid eventuella
byten och se till att mikrofon- och högtalarkablarna når till de
platser där du har tänkt montera dessa delar.

background image

Montering

53

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

!

När du installerar radioenheten är det viktigt att fästet
placeras så att enheten lätt glider på plats mot bilens front
eller att det monteras sidleds. I annat fall kan enheten
lossna om du krockar och då orsaka personskador eller
materiella skador.

Installera radioenheten i bilen