810 Car Phone - Nokia 810 biltelefon

background image

Nokia 810 biltelefon

Nokia 810 biltelefon är utformad för installation i motorfordon.
Paketet innehåller en praktisk handsfree-funktion som du kan
använda för att ringa utan att behöva hålla telefonen vid örat,
en separat handenhet för enkel användning och en lättläst
display.

Biltelefonutrustning.

!

Nokia 810 biltelefon får endast installeras av en kvalificerad
servicetekniker som använder de godkända orginaldelar från
Nokia som ingår i paketet. Observera att garantin inte gäller
om dessa krav inte uppfylls. Slutanvändare måste vara
medvetna om att biltelefonutrustningen innehåller
komplicerad teknisk apparatur som kräver att en kunnig
yrkesman utför installationen med hjälp av specialverktyg.

!

Observera att instruktionerna i de här
installationsanvisningarna är allmänna riktlinjer som gäller
när biltelefonen installeras i en bil. På grund av det stora
utbudet av biltyper och -modeller på marknaden kan de här
anvisningarna inte ta hänsyn till de individuella tekniska
krav som kan gälla en viss bil. Kontakta biltillverkaren för
mer information om den aktuella bilen.

Viktig säkerhetsinformation och/eller instruktioner för
användning, skötsel och underhåll finns i Viktig
säkerhetsinformation på sidan 57 och Skötsel och underhåll på
sidan 56.