810 Car Phone - 9. Skötsel och underhåll

background image

9. Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med
stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg.
Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla
kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten i
många år.
y Förvara biltelefonen och alla tillbehör utom räckhåll för

barn.

y Blöt inte ner telefonen. Nederbörd, fukt och alla typer av

vätskor kan innehålla mineraler som orsakar korrosion på
elektroniska kretsar.

y Förvara inte biltelefonen på dammiga eller smutsiga platser.

Telefonens rörliga delar kan ta skada.

y Förvara inte biltelefonen i varma lokaler. Höga temperaturer

kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada
batterierna och smälta vissa plaster.

y Förvara inte biltelefonen i kalla lokaler. När telefonen värms

upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på
insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

y Försök inte att öppna biltelefonen. Okunnig hantering kan

skada den.

y Tappa eller skaka inte telefonen. Om den behandlas omilt

kan kretskorten gå sönder.

y Använd inte starka kemikalier, rengöringsmedel eller

lösningar när du rengör telefonen.

y Måla inte biltelefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga

delar och hindra normal användning.

y Använd endast en godkänd antenn. Icke godkända antenner,

ändringar eller fästanordningar kan skada telefonen och
bryta mot reglerna för radioenheter.

Alla ovanstående förslag gäller både din telefon och eventuella
tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till
närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan
hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

background image

Viktig säkerhetsinformation

57

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.