810 Car Phone - Innehåll

background image

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . .5

Nättjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Om tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.

Allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Översikt över biltelefonen och utrustningen . . 7
Innan du börjar använda telefonen . . . . . . . . . 10
Medföljande dekaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Behörighetskoder för SIM-kortet. . . . . . . . . . . 11

2.

Telefonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Displayen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Symboler på displayen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Handenhetens komponenter . . . . . . . . . . . . . . 14

3.

Komma igång. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Installation av SIM-kortet . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Aktivering och avaktivering . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.

Samtalsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Röststyrd uppringning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uppringning från telefonboken
(namnsökning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uppringning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Uppringning med hjälp av knapparna . . . . . . . 20
Uppringning med knappen Navi

TM

-tangenten 20

Favoritlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tjänsten för Samtal väntar. . . . . . . . . . . . . . . . 21

Alternativ under ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ta emot eller koppla bort
inkommande samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.

Använda menyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Öppna en menyfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lista över menyfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.

Menyfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Toninställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bluetooth-teknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Användaruppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

7.

Datakommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Bluetooth-teknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Sända och ta emot ett visitkort . . . . . . . . . . . . 48
GPRS (General Packet Radio Service) . . . . . . . 48
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) . . 49
Referensinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

8.

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Nokia 810 biltelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Säkerhet framför allt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ljudinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

background image

Innehåll

4

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Funktionskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

9.

Skötsel och underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

10. Viktig säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . .57

Trafiksäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Användningsmiljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Elektroniska enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pacemakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Områden med risk för explosion . . . . . . . . . . . 57
Fordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Nödsamtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Så här ringer du nödsamtal . . . . . . . . . . . . . . . 58

11. Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
12. Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

background image

SÄKERHETSINFORMATION

5

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.